UČITELJICA PREDMETNO PODROČJE ČAS GOVORILNIH UR /po predhodnem dogovoru/
Breda Gruden 1. l in 2. l sreda, 9.35 – 10.20
Tjaša Končan 3. l sreda, 9.35 – 10.20
Martina Jelovčan 4. l in 5. l sreda, 10.25 – 11.10
Tina Krek sreda, 9.35 – 10.20
Mojca Jesenko, Neža Erznožnik, Jana Oblak in Jaka Trček po predhodnem dogovoru