Neobveznemu izbirnemu predmetu šport je v 4. in 5. razredu namenjenih 35 ur pouka.

Predmet se izvaja enkrat tedensko,  po pouku.

 

Program vključuje dejavnosti treh sklopov:

– športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne vzdržljivosti, kot so: teki, štafete, prilagojeni biatlon, dejavnosti na snegu, sankanje,…

– športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti; hokej, igre z loparji, osnove badmintona, namiznega tenisa, hoja s hoduljami, zadevanje tarč, rolanje, igre z žogami,…

– športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik moči; prevali, stoje, premet v stran, plezanje, skoki v višino in v daljino, naskok na skrinjo, igre vlečenja, potiskanja,…

 

Vsakemu sklopu je namenjeno tretjino časa.

Pri oblikovanju programa se upoštevajo tudi prostorske možnosti in materialno opremljenost šole.

Ob dejavnostih bomo spoznavali tudi teoretične vsebine; zdrav življenjski slog, higiena, športno obnašanje,…

V vadbeno skupino so vključeni fantje in dekleta.

Ocenjevanje je številčno in se ocenjuje učenčev napredek in prizadevnost pri njegovem delu.

 

Tjaša Končan