Novo šolsko leto se bo začelo v TOREK, 1. SEPTEMBRA 2020.

Pouk bo potekal po urniku, ki je objavljen na spletni strani PŠ Lučine.

Prav tako bodo napisani časi prevozov, ki jih opravljajo šolski prevozniki.

Začetek pouka v PŠ Lučine bo za učence od 2. do 5. razreda ob 7.30. Nevozači pridite 10 min pred začetkom pouka.

Ta dan bo organizirano tudi jutranje varstvo (od 6.30 dalje) in podaljšano bivanje s kosilom (do 15.25).

Sprejem za prvošolce bo ob 10.30.

Še vedno upoštevamo ukrepe Covid 19 (umivanje in razkuževanje rok, higiena kašlja, prezračevanje učilnic, medsebojna varnostna razdalja,…). Starši v šolo ne vstopate.

Vsem želimo uspešno in zdravo šolsko leto s poukom v šoli.

Martina Jelovčan,
vodja PŠ Lučine