Maškare smo se zbrale in zaplesale, da bi zima odšla in pomlad prišla. 

Fotografije: Breda Gruden