LogotipOŠLučine_1

NASLOV:
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
Podružnična šola LUČINE
Lučine 11
4224 Gorenja vas


SPLETNI NASLOV:
www.os-ivantavcar.si


E – POŠTA
podruznica.lucine@os-ivantavcar.si
projekt3.oskrgv@guest.arnes.si


TELEFONSKA ŠTEVILKA:
vodja Martina Jelovčan: (04) 51-82-319