Breda Gruden 1. l in 2. l
Barbara Radič druga strokovna delavka v 1. l
Podaljšano bivanje
Jutranje varstvo
Tjaša Končan 4. l
Neobvezni izbirni predmet: šport (NŠP), 4. l in 5. l
Jutranje varstvo
Martina Jelovčan 3. l in 5. l
Kolesarski izpit
Podaljšano bivanje
Mojca Jurković Angleščina 2. l – 5. l.
Neobvezni izbirni predmet: angleščina (N1A), 1. l
Podaljšano bivanje
Jutranje varstvo
Kristina Bogataj NIT 4. l
Podaljšano bivanje
Neža Erznožnik GUM 3. l in 5. l
Otroški pevski zbor
Damjana Plestenjak Kuharica, čistilka, hišnik
Sonja Potočnik Čistilka