Breda Gruden 1. l in 2. l
Jutranje varstvo
Podaljšano bivanje
Tjaša Končan 3. l
Neobvezni izbirni predmet: šport (NŠP), 4. l in 5. l
Jutranje varstvo
Podaljšano bivanje
Martina Jelovčan 4. l in 5. l
Kolesarski izpit
Podaljšano bivanje
Mojca Jesenko Angleščina 2. l – 5. l.
Neobvezni izbirni predmet: angleščina (N1A), 1. l
Podaljšano bivanje
Jutranje varstvo
Tina Krek Druga strokovna delavka 1. l
Podaljšano bivanje
GUM 4. in 5. l
Jutranje varstvo
Neža Erznožnik Otroški pevski zbor
Jaka Trček Podaljšano bivanje
Jana Oblak Podaljšano bivanje
Damjana Plestenjak Kuharica, čistilka, hišnik
Sonja Potočnik Čistilka