Pouk poteka enoizmensko s pričetkom ob 7.30. uri.

Jutranje varstvo je organizirano od 6. 30 do 7. 30. ure.

Oddelek podaljšanega bivanja (OPB) deluje od 11.15 do 15. 25. ure.

Malica v jedilnici od 9.05 do 9.35.

Kosilo v jedilnici: od 12.45. ure do 13. 15. ure.