NASLOV:

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
Podružnična šola LUČINE, Lučine 11, 4224 Gorenja vas

SPLETNI NASLOV:
lucine.os-ivantavcar.si

E – POŠTA:
podruznica.lucine@os-ivantavcar.si

TELEFONSKA ŠTEVILKA:
vodja Martina Jelovčan: (04) 51-82-319