Podružnični šoli Lučine je bila v soboto, 23. novembra 2019, ob občinskem prazniku, na svečani akademiji podeljena plaketa občine Gorenja vas – Poljane. V Lučinah smo letos z več dogodki obeležili praznovanje 80-letnice šolske stavbe, med drugim tudi z izdajo knjige.

Še naprej želimo ustvarjati uspešno zgodbo povezovanja in vpetosti v domači kraj.

Zahvaljujemo se občini, predlagatelju in komisiji za priznanja občine Gorenja vas – Poljane.

Več na spletni strani občine: http://www.obcina-gvp.si/sl/news/praznovali-smo-obcinski-praznik.html

Zapis: Martina Jelovčan

Foto: arhiv občine in Bernarda Jesenko Filipič