V januarju in februarju smo v okviru projekta Trajnostna mobilnost z učenci četrtih razredov izvedli kar dve dejavnosti. Pri urah družbe smo se pogovarjali o varni poti v šolo, katere so nevarne točke za nas in kako se lahko izognemo nevarnostim. V ta namen so učenci narisali skico okolice šole in njihovih domov, nato pa so vrisali še nevarne točke in načrte opremili z vsemi potrebnimi elementi. Nastali so zelo zanimivi plakati, katere smo razstavili.

V mesecu februarju smo v šolo povabili gospoda Ivana Buha, šoferja avtobusa.

Učiteljica Tjaša ga je pozdravila in povedala nekaj uvodnih besed. Nato sta ga Ana in Daša spraševali po vnaprej pripravljenih vprašanjih.

Povedal je veliko zanimivih stvari. Najbolj smešno nam je bilo, ko je povedal anekdoto o izletu, na katerem so pozabili učiteljico na počivališču.

Potem so spraševali še učenci tretjega in petega razreda.

Na koncu se je Domen zahvalil za sodelovanje na intervjuju.

Prilagojeno po zapisu učencev 4. razreda

Zapisala:  Tjaša Končan, razredničarka 4.r