V povezavi s ponovno uporabo odpadkov, smo z drugošolci pri pouku SPO naredili vrtiček iz plastenk. Otroci so prinesli prazne  plastenke, jih napolnili z zemljo ter posejali in posadili semena različnih rastlin (por, fižol, kapucinke, kreša,…). Spremljali so njihovo rast in se učili skrbeti za rastline.

Učiteljici Tjaša Končan in Breda Gruden