Z učenci 3. in 5. razreda smo bili pri pouku ustvarjalni in smo izdelali lične adventne venčke iz naravnih materialov, ki so jih nabrali skupaj s starši ali starimi starši. Mlajši so potrebovali nekoliko več pomoči, petošolci so bili že bolj samostojni. Nastali so unikatni izdelki.

Zapis in foto: Martina Jelovčan