Mesec september je že na polovici, vendar se vsi še prav dobro spomnimo 3. septembra 2018, ko smo na PŠ Lučine medse sprejeli 11 prvošolcev, 9 fantov in dve deklici. Na začetku jih je s himno PŠ Lučine pozdravil pevski zbor učencev od 2. do 5. razreda. Prvošolke sta tako kot vsako leto pozdravila tudi ravnatelj Izidor Selak in župan Milan Čadež. Petošolci so zaigrali Mojco Pokrajculjo, drugošolke so deklamirale pesem Obisk in pokazale da poznajo dneve v tednu. Tretješolci so zapeli in zaplesali ljudsko pesem Vrba ter skupaj z drugošolkami zapeli pesmico Modrijan. Sledil je še nastop učencev Orffovega krožka, ki so zaigrali pesem Abeceda. Po sprejemu in programu, so se prvošolci še posladkali s tortico.

Zapisala Breda Gruden